Samtal


Ibland finns behov av samtal för att lära känna sig själv bättre, hitta nya vägar och fortsätta utvecklas

 

Kognitiv terapi


Jag är utbildad till samtalsterapeut som arbetar med kognitiv terapi och transaktionsanalys. Jag använder också mindfulness i kombination med samtal.


Med hjälp av kognitiv terapi tittar vi på tankar, känslor och beteende för möjlighet till successiv förändring vid t ex relationsproblem, stressrelaterade symtom, då livet känns tungt rent allmänt eller vid andra upplevda problem.

Samtalsprocessen är också en bra väg då du vill lära känna dig själv bättre.


Samtal


En samtalstimma = 50 min. Pris: 650:-


Är du stressad, orolig, trött, har relationsproblem eller andra funderingar. Kanske vill du träffa mig för mer information.

Det finns möjlighet till ca 30 minuters GRATIS samtal om du vill känna dig för.


Jag välkomnar möjligheten att få ditt förtroende att vägleda då du vill förändra situationen vid något upplevt problem eller till ökad självkännedom för personlig utveckling.

EATA


EATA är den europeiska och STAF den nationella organisationen som övervakar transkationsanalysens etiska utövande.


Som samtalsterapeut upprätthåller jag mina etiska åtaganden gentemot mina klienter, arbetar under tystnadsplikt och följer EATA:s etiska riktlinjer.