Företag

Ett företag med inrikting på Hälsa och Friskvård - förebyggande och rehabilitering 

  

Önskas mer information eller offert kontakta via:

E-post lefo@havutveckling.se

Hemsidans kontaktformulär

eller

telefon: 0707-95 93 90 


Mindfulness används alltmer för personalutveckling på arbetsplatsen, inom hälso- och sjukvård samt i skolan


Förutom att mindfulness under många år kommit till stor nytta inom hälso- och sjukvården används mindfulness också i skolan och inom personalutveckling.


Utbildning i mindfulness kan hjälpa alla i en verksamhet att må bättre, utveckla sig själva och fungera bra såväl i arbetslivet, skolan som privat.

Mindfulness är ett bra verktyg vid t ex förändringsprocesser, inlärning och högt arbetstryck men också för det dagliga arbetet och relationer i alla sammanhang. Träning i Mindfulness ökar förmågan att fokusera och att hantera den tidspress och de höga krav som ofta ställs i många situationer

Mer lugn och stabilitet kan upplevas även vid svåra påfrestningar. Uppmärksamheten och förmågan att lyssna ökar. Likaså lär man sig att vara mer öppen för andras åsikter än sina egna, vilket är en stor fördel i all kommunikation.


Information och utbildning kan ske genom:

  • Introduktionsföreläsning c:a 2,5 tim.
  • Grupputbildning med hjälp av instruktör
  • Individuell handledning                                       


ArbetsmiljöutbildningJag har genomgått arbetsmiljöutbildning hos bl a Prevent som är en partsgemensam förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevents uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.


 

Företagsmassage

Kanske ditt företag önskar personalvårdande massage vid något tillfälle eller med viss kontinuitet.

Det går att boka in tider hos mig alternativt så har jag möjlighet att komma till er om ni har ett lämpligt rum där det passar att ställa upp min massagebänk.