Om

Ett företag med inrikting på Hälsa och Friskvård - förebyggande och rehabilitering 


Verksamhetens syfte är att ge möjlighet till verktyg för bättre hälsa, arbetsmiljö, personlig utveckling och avkoppling

genom

kurser, föreläsningar, samtal och massagebehandling.


Utbildning


Lena Fors är utbildad till samtalsterapeut som arbetar med kognitiv terapi och transaktionsanalys. Mindfulness används också i kombination med samtalsterapi men också som separat vägledning.


Lena har utbildning inom arbetsmiljö

bl a genom Prevent


Instruktörsutbildning i Mindfulness med flera påbyggnadssteg har Lena genomgått hos läkaren Ola Schenström och hans företag Mindfulnesscenter.


Instruktör för medveten och hälsofrämjande andning genom Anders Olsson och hans företag Sorena AB.


Lena har också utbildning till Massör och Medicinsk Massageterapeut.


Bakgrund


Innan Lena på heltid övergick till verksamheten i sitt företag har hon under drygt 12 år arbetat som förhandlare och rådgivare på den privata arbetsmarknaden.


Arbetet har ofta inneburit samtal med människor i olika krissituationer, som t ex vid utmattning, konflikt, arbetslöshet eller rehabiliteringssituationer.

Arbetsmiljö har varit ett specialområde där hon också hållt utbildningar. Lena har med sig erfarenheter av och utbildning gällande arbetsmiljö, stress, utmattning och mindfulness innan hon genomgått ytterligare utbildning med inriktning på den egna verksamheten.

Kurser

Kurser och flöreläsningar hålls inom:

  • Mindfulness
  • Arbetsmiljö, BAM och SAM
  • Medveten andning